Susanne Bejerot har 20 års erfarenhet som psykiatriker och är legitimerad kognitiv psykoterapeut samt medicine doktor, docent. Hennes avhandling handlade om tvångssyndrom/OCD och hon var med och startade OCD förbundet Ananke 1989. Under senare år har hon startat och drivit ett behandlingsteam för vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd samt arbetat med utvecklingsstörda med allvarliga beteendeavvikelser (VUB-teamet). Hon har givit och anordnat en mängd utbildningar till alltifrån specialister i psykiatri till boendestödjare och är aktiv forskare vid Karolinska institutet. Hon är också ansvarig för ett landomfattande nätverk för läkare intresserade av neuropsykiatri. Hon är författare till tre böcker inom psykiatrins område och deltagit i vårdprogramsarbete inom Stockholms län. Susanne Bejerot är projektledare för KOGNUS, säkerställer kvaliteten och utformar dess mål i samarbete med Ann Lindgren. 

 


Ann Lindgren är ekonom med marknadsföringspecialisering, gymnasielärare och fil mag. Hon har stor erfarenhet av arbete med vuxenutbildning från Folkuniversitetet i Uppsala. Sedan 2004 har hon arbetat inom psykiatrin, bl a som samordnare i VUB-teamet för personer med utvecklingsstörning och svåra beteendeavvikelser. Ann Lindgren är projektledare tillsammans med Susanne Bejerot.